Regler for bruk av leiligheten i Spania

Adresse:
Calle Clavo 13A
Vista Azul XII
El Barranco
03189 Orihuela Costa
Alicante
1. Generelle regler
1.1

2. Søknad om opphold
2.1 Skriftlig søknad om opphold sendes Madla Elektro A/S .

6. Bekreftelsen og nøkler
6.1 Les meddelelsen og regler for leiligheten nøye når den mottas og følg de anvisninger som står om henting og levering av nøkler ved ankomst og avreise.

7. Pris/betaling for oppholdet
7.1 Prisen for leie av leiligheten : Se egen prisliste

8. Avbestilling
8.1 Dersom du er forhindret fra å benytte den tildelte leiligheten, må du snarest mulig gi beskjed til styret.

9. Renhold og hygiene
9.1 På bakgrunn av stadig skifting av belegg på leiligheten, stilles det ekstra store krav til renhold og hygiene.
9.2 Dersom det ved ankomsten til leiligheten er mangler eller at renholdet er dårlig, skal Madla Elektro A/S kontaktes snarest. Blir noe ødelagt, skal Madla Elektro A/S eller styrtet underrettes.
9.3 Leietaker har ansvaret for at leiligheten blir forlatt i ”rengjort stand”. Søppel, matrester og personlige eiendeler skal fjernes fra leiligheten ved avreise.
9.4 Hvis leiligheten ikke er ryddet vil utgifter til ekstra rydding/rengjøring bli belastet leietaker.

10. Ankomst og Avreise
10.1 Ankomst til leiligheten er kl. 14:00 (eller når rengjøringsbyrået har klargjort leiligheten – i så fall må dette avklares med byrået)hvis leiligheten har vært benyttet av andre natten før, ellers når det måtte passe.
10.2 Avreise er kl. 10:00 hvis nye gjester ventes samme dag

12. Regelbrudd
12.1 Brudd på reglene kan medføre utestenging.

13. Endring av regelverket
13.1 Styret har anledning til å endre regelverket uten forvarsel.

14. Sjekklister
14.1 Sjekklister skal utfylles og kvitteres – feil/mangler rapporteres snarest
Ting som blir ødelagt under oppholdet erstattes av leietager